Košarica 0

Nagradna Igra

Nagradna Igra

Nagradna igra in splošni pogoji ter pravila nagradne igre

Ti splošni pogoji in pravila določajo način, izvedbo in pogoje prirejanja nagradne igre v promocijske namene Gornik Avantura d.o.o, ki jo za promocijo trgovine in spletne trgovine prireja organizator Gornik Avantura d.o.o. Nagradna igra bo potekala od 15.5.2018-30.6.2018.

Sodelovanje in trajanje

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Nagradna igra bo promovirana na spletni strani www.gornik.si, preko letaka, socialnih omrežij... Prav tako, pa bodo potencialni kandidati obveščeni preko elektronske pošte, elektronskih novic in oglasov v nekaterih medijih.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je včlanitev v Gornik Klub. To lahko potencialni kandidati storijo preko kontaktnega obrazca v trgovini Gornik v Škofji Loki, kjer nam zaupajo ime in priimek, telefon, e-naslov.
Upoštevajo se prijave, zbrane v času od 15.5.2018 do 30.6.2018.

Nagrade

V nagradni igri bo 1 nagrajenec prejel Gorniško turo z gorskim vodnikom, ki jo podarja Kofler Sport.

Gornik Avantura d.o.o bo dne 1.7.2018 opravil žrebanje nagrajencev v trgovini Gornik v Škofji Loki, Kidričeva cesta 38B. Rezultati žrebanja bodo objavljeni najmanj 14dni po izteku nagradne igre na spletni strani www.gornik.si, nagrajenec pa bo obveščen tudi po elektronski ali navadni pošti.

Nagrajenec se mora najkasneje do 14.7.2018 zglasiti v trgovini Gornik v Škofji Loki, Kidričeva cesta 38B, kjer bo izvedena identifikacija nagrajenca. Če izžrebanec nagrade ne bo sprejel, se bo ta prenesla na izžrebanca na rezervnem seznamu po vrstnem redu žrebanja. Vsak izžrebanec na rezervnem seznamu se je dolžan v roku 14 dni od obvestila o prejemu nagrade zglasiti v trgovini v Škofji Loki, Kidričeva cesta 38B, da nagrado sprejme.

Prejemnik nagrade soglaša, da Gornik Avantura d.o.o, objavi ime in priimek nagrajenca in podatek, da je prejemnik nagrade na www.gornik.si.

Izročitev nagrade

Nagrada bo izročena po identifikaciji nagrajenca v trgovini Gornik v Škofji Loki.
Druge določbe

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. Šteje se, da so udeleženci z oddanimi podatki na kontaktnem obrazcu seznanjeni s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter z njimi soglašajo.

Nagrade niso izplačljive v denarju.

Zaposleni v Gornik Avantura in njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Vrednost nagrade: 30,00 EUR z vključenim DDV. Nagrajenec je oproščen plačila dohodnine.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da se pridobljeni podatki hranijo v podjetju Gornik Avantura d.o.o uporabljajo za namene neposrednega trženja in obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi, za statistične obdelave, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Gornik Avantura d.o.o bo podatke skrbno varovala za namen, za katerega so pridobljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo po pošti ali elektronski pošti na pohodnistvo@gornik.si. Gornik Avantura d.o.o pa mora v 15 dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Gornik Avantura d.o.o
Škofja Loka, 14.5.2018

OBJAVA NAGRAJENCA/KE; Škofja Loka - 02.07.2018

Obveščamo, da je nagrajenka nagradne igre "Gorniška tura z gorskim vodnikom", ki je potekala od 14.05.2018 do 30.06.2018: ga. Andreja Teran, Ješetova 51, 4000 Kranj.